celoštátna výstava poštových holubov

trenčín 10.-11.1.2020

Pozvánka

Vážení chovatelia poštových holubov a priaznivci holubárskeho športu.

V mene organizačného týmu z OZ CHPH Poprad Vás srdečne pozývame na celoštátnu výstavu poštových holubov, ktorá sa bude konať 10.-11.1.2020 v areály EXPO CENTER a.s. Pod Sokolicami 43, Trenčín

Ivan Čelinák, predseda organizačného týmu